Marijana Petir gostovala na 2. ZORH - Susretu znanstvenika, stručnih djelatnika i studenata na temu zaštite okoliša u Splitu

Marijana Petir gostovala na 2. ZORH - Susretu znanstvenika, stručnih djelatnika i studenata na temu zaštite okoliša u Splitu

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir sudjelovala je u petak 26.travnja na 2. ZORH Susretu znanstvenika, stručnih djelatnika i studenata na temu zaštite okoliša, održanom na Kemijsko – tehnološkom fakultetu u Splitu u organizaciji studenata Kemijsko – tehnološkog fakulteta i Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. Uz Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Marijana Petir ujedno je i pokroviteljica ovog susreta.   U svom govoru, zastupnica je istaknula kako je u ovom sazivu Europskog parlamenta doneseno nekoliko ključnih paketa zakonodavstva koje bi u sljedećih desetak godina trebalo pridonijeti velikoj tranziciji dosadašnjeg linearnog pristupa gospodarstvu. Kao primjer istaknula je paket zakona uz Akcijski plan za kružno gospodarstvo, potom paket zakona vezanih uz klimu i energiju te paket zakona uz čisti zrak.  Podsjetimo, Komisija je 2015. godine donijela te je Europski parlament usvojio novi ambiciozni paket zakona o kružnom gospodarstvu za poticanje prijelaza Europe na kružno gospodarstvo. Sveukupno su provedene ili se provode sve 54 mjere. Akcijski plan za kružno gospodarstvo, prema rezultatima izvješća, ubrzao je prijelaz na kružno gospodarstvo u Europi što je ujedno i pridonijelo stvaranju radnih mjesta, novih poslovnih prilika, modela i tržišta unutar i izvan Europske Unije. Prema podacima izvještaja, u sektorima s kružnim gospodarstvom 2016. godine bilo je 6% više zaposlenih radnika nego 2012. godine. Nadalje, istaknula je kako su kružne aktivnosti poput popravaka, ponovne uporabe ili recikliranja 2016. godine stvorile gotovo 147 milijardi eura dodane vrijednosti i privukle oko 17,5 milijardi eura ulaganja.    „Europa ne staje na praznim riječima i nedovršenim obećanjima. Ona svoje politike provodi u djelo. I to uspješno. Nalazi provedbe Akcijskog plana za kružno gospodarstvo pokazuju kako se u svega tri godine nakon njegova donošenja može smatrati potpuno dovršenim.“ – istaknula je zastupnica Petir.    Ipak, zastupnica je istaknula kako u sljedećem razdoblju predstoje novi izazovi kako bi se zatvorio krug, među kojima pretvaranje otpada u resurse sukladno revidiranom zakonodavnom okviru o otpadu koji je stupio na snagu 2018. godine, a kojem je cilj modernizacija sustava gospodarenja otpadom u Uniji. Nadalje, zastupnica je ukazala na prvu europsku strategiju za plastiku koju je Europska komisija predstavila u siječnju ove godine, kojom se nastoji zaštititi okoliš od onečišćenja plastikom i istovremeno poticati rast i inovacije. U skladu s novim planovima, do 2030., sva će plastična ambalaža na tržištu EU biti prikladana za recikliranje te će se smanjiti potrošnja plastike za jednokratnu upotrebu.    „Za prijelaz na kružno gospodarstvo iznimno je važno aktivno sudjelovanje svih građana u promjeni obrazaca ponašanja kada govorimo o potrošnji“ istaknula je zastupnica Petir te nadodala kako je, uz edukaciju, ključno i ulaganje u inovacije te pružanje nužne potpore prilagodbi europske industrije.     Vezano uz pitanje energije, zastupnica je naglasila kako novi zakonodavni paket postavlja zahtjevne ciljeve pred države članice s obzirom na to da indikativni cilj, a koji podupire EU politiku „Energetske učinkovitosti na prvom mjestu“, nameće obvezu dostizanja najmanje 32,5 % energetske učinkovitosti na EU razini do 2030. godine. Kako bi se ostvario ovaj cilj, države članice moraju postići nove uštede počevši od 1. siječnja 2021. pa do 31. prosinca 2030. i to od 0,8 % godišnje krajnje potrošnje energije prema prosjeku za zadnje tri godine prije 1. siječnja 2019.    Novim energetskim paketom zakona Europska Unija postavila je čvrste temelje za ostvarivanje preuzetih obaveza Pariškog sporazuma i unaprjeđenje svoje energetske neovisnosti putem energetske  učinkovitosti i promocije obnovljive energije kroz okolišno odgovoran razvoj novih tehnologija.     Zastupnica Petir istaknula je i veliku važnost bioekonomije za razvoj europske industrije te naglasila kako je u svijetu konačnih bioloških resursa i ekosustava kojima treba duže vrijeme za oporavak potreban inovacijski napor kako bi se nahranili ljudi te bi im se osigurala čista voda i energija.    Na kraju, zastupnica je istaknula kako u skoroj budućnosti očekuje i usvajanje nove zajedničke poljoprivredne politike gdje će biti posla za razna područja znanosti, kao i ažuriranje nove Okvirne direktive o vodama.    „Na kraju želim naglasiti da su svi ovi zakonodavni paketi i prateći akcijski planovi međusobno povezani te djeluju sinergijski – jedna politika podupire drugu. Samo na pametan način i suradnjom svih dionika moguće je Europsku uniju očuvati najboljim mjestom za život. Za nas u Hrvatskoj važno je da se u te politike i trendove što prije uključimo i ostvarimo koristi za sve naše građane.“ – zaključila je zastupnica Petir.