Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj glasovao o 7 tisuća amandmana podnesenih na reformu ZPP-a

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj glasovao o 7 tisuća amandmana podnesenih na reformu ZPP-a

Usvojeni amandmani zastupnice Petir  kojima štiti interese hrvatskih poljoprivrednika   Nakon gotovo 10 mjeseci rada na zakonodavnom paketu vezanom uz reformu Zajedničke poljoprivredne politike, s 27 glasova „za“, 17 glasova „protiv“ i jednim suzdržanim glasom usvojeno je stajalište Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta o prijedlogu Uredbe o strateškim planovima u okviru ZPP-a.     „Danas i jučer smo glasovali na Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta o gotovo 7 tisuća amandmana koje smo podnijeli na Uredbe iz paketa reforme Zajedničke poljoprivredne politike i drago mi je da su usvojeni moji amandmani kojima štitim interese Hrvatske i hrvatskih poljoprivrednika“, rekla je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir.    Glavni elementi usvojenog stajališta Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj izvjestiteljice Esther Heranz iz redova Europske pučke stranke odnose se na odgađanje primjene sustava nacionalnih strateških planova u okviru ZPP-a iza 2020. godine, usmjeravanje najmanje 20% izravnih plaćanja te najmanje 30% proračuna za ruralni razvoj za ekološke aktivnosti, ograničavanje izravnih plaćanja na 100.000 EUR, usmjeravajući min 5% izravnih plaćanja malim i srednjim gospodarstvima. Također, usvojenim se stajalištem traži daljnja potpora malim, mladima, novim poljoprivrednicima i ženama u ruralnim područjima.    Na temelju amandmana zastupnice Petir, Europski parlament je podržao stajalište kojim se Hrvatskoj omogućava zadržavanje prava iz Ugovora o pristupanju Uniji tijekom 2021. i 2022. godine unatoč najavi da će proračun za poljoprivredu zbog Brexita biti smanjen. „Amandmanima sam osigurala da se iznos predviđen za izravna plaćanja tj. potpore hrvatskim poljoprivrednicima ne smanjuje i da se zadrži i iznos potreban za razminiranje u okviru tzv. minske omotnice“, rekla je Petir.    Prihvaćen je amandman zastupnice Petir kojim će Hrvatska moći dodijeliti posebne potpore poljoprivrednicima koji proizvode u područjima stradalim ratom, kao i u područjima s prirodnim i ostalim ograničenjima. Nakon dugotrajnog lobiranja i teških pregovora, Hrvatska je dobila i iznimku za veću fleksibilnost u prijenosu financijskih sredstava između prvog i dugog stupa. Naime, Hrvatska uz Poljsku, Mađarsku i Slovačku ima značajan dio omotnice namijenjen ruralnom razvoju, čak 46%, dok većina drugih država članica ima ispod 25%. Petir pojašnjava da će se osiguranom fleksibilnošću moći prenositi sredstva iz II stupa u I stup ZPP-a što će dodatno pomoći hrvatskim poljoprivrednicima kako bi dobili izravna plaćanja za svoju proizvodnju.  Usvojen je i prijedlog zastupnice Petir za bolje razlikovanje i usmjeravanje potpora za mlade i nove poljoprivrednike gdje ona vidi prostor za pomoć samozapošljavanju hrvatskih branitelja kao i drugih potencijalnih novih poljoprivrednika u dobi iznad 40 godina starosti.    „Izdvajanja za mlade poljoprivrednike iznosit će najmanje 2% omotnice ZPP-a, premda sam se ja zalagala da to bude najmanje 4% jer smatram da mlade treba podržati kako bi postigli generacijsku obnovu. No, svaki mladi poljoprivrednik moći će za pokretanje svog poljoprivrednog gospodarstva umjesto dosadašnjih 50 tisuća EUR-a dobiti 100 tisuća EUR-a“, rekla je Petir.    U popis intervencija za koje države mogu dodijeliti potpore u okviru ruralnog razvoja dodana je zalaganjem zastupnice Petir i intervencija za žene ruralnim područjima. Naime, Petir je, unatoč tome što Komisija u svom prijedlogu nije dala tu mogućnost, putem mišljenja koje je izradila u Odboru za prava žena i ravnopravnost spolova te amandmana koje je podnijela u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj osigurala podršku kolega zastupnika da se uvedu intervencije za žene u ruralnom prostoru kojim države članice mogu dio potpora namijeniti poboljšanju njihovog života. U provedbi te intervencije države članice bi trebale biti u mogućnosti donositi konkretne mjere usmjerene na promicanje veće uključenosti žena u gospodarstvo ruralnog područja.  „Nadam se da će upravo ovo usvojeno izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj biti prihvaćeno i na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta jer predstavlja dobru startnu poziciju za Hrvatsku i naše poljoprivrednike u daljnjim pregovorima Parlamenta s Vijećem i Komisijom,“ zaključila je Petir. Pogledajte i VIDEO.