U 10 godina moguće je stvoriti 900 000 novih radnih mjesta kroz ostvarivanje ciljeva energetsko-klimatskog paketa

U 10 godina moguće je stvoriti 900 000 novih radnih mjesta kroz ostvarivanje ciljeva energetsko-klimatskog paketa

Na posljednjoj sjednici STOA Panela u ovom sazivu Europskog parlamenta, održanoj u četvrtak 18. travnja 2019. godine, predavanje o „Ulozi baterija u provedbi tranzicije prema obnovljivim izvorima energije u sektoru proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora“ održao je prof.dr.sc. Ljubomir Majdandžić iz Hrvatske u okviru rasprave o „Baterijama za održivu budućnost.“ Rasprava je održana na prijedlog Marijane Petir, hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu i članice STOA Panela. STOA je dio istraživačke službe Europskog parlamenta za znanost i procjenu novih tehnologija, a povezana je s jednim od najznačajnijih zakonodavnih paketa koje je Europski parlament usvojio u ovom sazivu – klimatsko-energetskim paketom zakona. Upravo raspravom o tehničkim, inovativnim i poduzetničkim konceptima koji trebaju doprinijeti ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva Unije, ne zaboravljajući pri tome doprinos sektora razvoju gospodarstva, povećanju energetske neovisnost Unije i generiranju novih radnih mjesta, željelo se zaključiti uspješan rad STOA Panela u ovom sazivu. Uz profesora Majdandžića predavanja su održali Marcel Weil s Instituta za tehnologiju iz Karlsruhe-a, Caludia Pavarini iz Međunarodne agencije za energiju te Julija Sakovica iz Glavne uprave za istraživanje i razvoj Europske komisije. U svom izlaganju profesor Majdandžić je dao pregled potreba i dostupnih mogućnosti u pohrani električne energije u kućanstvima usmjerenima na uštede energije, lokalnu povezanost i energetsku neovisnost. Predstavio je modele razvoja tih sustava u budućnosti te nove mogućnosti povezivanja sustava pohrane energije s izvorima obnovljive energije. „Republika Hrvatska mora više novca uložiti u pametne mreže koje će omogućiti priključak obiteljskih kuća, OPG-a, obrta i proizvodnih pogona za samoopskrbu električnom energijom proizvedenom iz fotonaponskih sustava“, rekao je Majdandžić. Zastupnica Petir u svom je obraćanju istaknula važnost ulaganja u istraživanje i razvoj potrebne infrastrukture koja bi omogućila dostupnije i učinkovitije korištenje obnovljivih izvora energije, ali i potrebu ulaganja u svaki oblik obnovljive energije i njezine pohrane koji smanjuje korištenje fosilnih goriva te smanjuje energetsku ovisnost Unije o uvozu energije. „Smatram da je novim energetskim paketom zakona Europska unija postavila čvrste temelje za ostvarivanje preuzetih obveza Pariškog sporazuma i unaprjeđenje svoje energetske neovisnosti putem energetske učinkovitosti i promocije obnovljive energije kroz okolišno odgovoran razvoj novih tehnologija. Europska komisija procjenjuje da je mobiliziranjem do 177 milijardi eura javnih i privatnih investicija godišnje za ostvarivanje ciljeva energetsko-klimatskog paketa moguće od 2021. nadalje generirati gospodarski rast od 1% godišnje te u slijedećih 10 godina stvoriti 900 000 novih radnih mjesta,“ rekla je Petir. Investicije u čistu energiju u 2015. godini na globalnoj razini privukle su investicije vrijedne više od 300 milijardi eura te je na temeljnu tog podatka Komisija i izašla sa svojim projekcijama. Ovog tjedna je usvojeno i stajalište Europskog parlamenta vezano uz okvir ulaganja u istraživanje i razvoj putem novog programa Obzor Europa. Taj program ima značajan potencijal za razvoj i povećanje učinkovitosti pametnih mreža, domova, zgrada i tvornica a iznos koji je predviđen za klaster „Klima, energija i mobilnost“ u okviru Obzora Europa iznosi 19 milijardi eura (15,84% od 120 milijardi eura). „Ta ulaganja kroz istraživanje i razvoj kao i kroz poticanje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti vidim također kao veliki potencijal u otvaranju novih „zelenih radnih mjesta“ ali i zadržavanju prvenstva Europske Unije u razvoju i primjeni zelenih tehnologija na globalnom planu.“, zaključila je Petir. Pogledajte i izjave snimljene u Europskom parlamentu tom prigodom: Izjava hrvatske zastupnice Marijane Petir Izjava prof. dr. sc. Ljubomira Majdandžića